AKUSTISET RATKAISUT

Äänenvaimennus ja akustiikkaratkaisut kohteisiin

Akustiset 1Akustiikka on yksi tärkeä tekijä, joka vaikuttaa tilan viihtyisyyteen.

Akustiikkalevyistä löytyy runsaasti vaihtoehtoja eri materiaaleista joista tyypillisimmät ovat puukuitu, viilu, villa, kipsi ja metalli.

Akustiikkalevyt toimivat: sisustusakustiikkana, seinäakustiikkana, hygieenisten tilojen akustiikkana sekä teollisuuden akustiikkana.

Sisustusakustiikka

HuonekuvaSisustusakustiikkalevyt sopivat niin julkisiin kuin yksityisiin kohteisiin.

Sisustusakustiikkaratkaisuilla voidaan saavuttaa näyttäviä kokonaisuuksia akustiikkaa parantaen.

Seinäakustiikka

Äänenvaimennusmateriaali asennetaan useimmiten kattopintaan. Joissain tiloissa kattopintaa ei kuitenkaan voida käyttää vaimennusmateriaalin asennukseen tai vaimennusmateriaali pelkästään katossa ei riitä. Tällaisissa tiloissa, kuten luokka- ja kokoushuoneissa, voidaan katossa olevien vaimennusmateriaalien lisäksi käyttää seinille asennettuja seinäakustiikkalevyjä poistamaan mahdollinen tärykaiku sekä kontrolloimaan ja estämään äänen heijastumista. Seinäakustiikkalevyt ovat näyttävä tapa toteuttaa akustisia ratkaisuja.

Seinäakustiikka Sisustusakustiikka

Hygieenisten tilojen akustiikka

Hygieenisten tilojen akustiikkalevyt täyttävät eri tiloille asetetut hygienia-, puhdistettavuus- ja kosteudenkestovaatimukset. Levyjen ominaisuuksiin kuuluu hyvä ääniympäristö, puhdistettavuus, avattavuus, kosteudenkesto sekä paloturvallisuus. Hygienialevyjen käyttöalueet ovat: elintarviketeollisuus, elektroniikkateollisuus, lääketeollisuus, keittiöt ja muut teollisuuden tilat, jotka vaativat hyvää ääniympäristöä ja korkeaa hygieniatasoa.

Hygieeniset 1 Hygieeniset 2

Teollisuuden akustiikka

Teollisuusakustiikka on suunniteltu ensisijaisesti teollisuuden tarpeisiin. Äänenvaimennuskyky on erinomainen, mikä alentaa teollisuustilojen melutasoa huomattavasti.

Teollisuuden 1 teollisuuden 2