Turvallisuus

Työturvallisuus

Turvallinen ja terveellinen työympäristö ovat meille erittäin tärkeitä. Työperäisten tapaturmien ja henkilövahinkojen osalta tähtäämme nollatasoon. Työkykyä on ylläpidettävä ja työkyvyn heikentymistä ehkäistävä koko työuran ajan.

Työsuojelutoimikunta

Mahdolliset tapaturmat ja uhkaavat vaaratilanteet raportoidaan, kirjataan ja tutkitaan heti. Tutkinnassa selvitetään tapaturmaan tai vaaratilanteeseen johtaneet syyt sekä etsitään oikeat ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet vastaavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Samalla tutkitaan ja selvitetään tapaturmien ja vahinkojen aiheuttamat kustannukset ja muut haitat antaakseen kokonaiskuvan työturvallisuuden merkityksestä.

Työturvallisuuskortti

Kaikki asentajamme suorittavat Työturvallisuuskortti-koulutuksen ja sen ylläpidon säännöllisin aikavälein. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta työpaikalla. Hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti. Turvallinen työskentelytapa on osa ammattitaitoa.

Toiminnanturvallisuus

ISO 9002 -järjestelmän pohjalta kehitetty yrityksemme oma laatujärjestelmä takaa työmme laadun projektin alusta loppuun.