Vihreät arvomme                              

Olemme toteuttaneet seuraavat vihreitä arvoja tukevat toimenpiteet:

Energia    Energia

Säästämme energiaa seuraavilla tavoilla:

Järjestelmällinen logistiikka sekä välivarastojen käyttö vähentää ylimääräisiä ajoja niin kuorma-autoilla, trukeilla kuin pakettiautoillakin.

Työnjohtoa ja asentajia on ohjeistettu suunnittelemaan ja järjestämään työmaakuljetukset niin että turhilta ajoilta vältytään.

Investointeja ja hankintoja tehtäessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan niiden ympäristövaikutuksia ja laatua (esim. materiaalit, autot, koneet ja laitteet).

Olemme minimoineet kertakäyttötuotteet.

Pyrimme minimoimaan kiinteistöjemme lämmönhukkaa.

Henkilökuntaa on ohjeistettu ottamaan pienetkin energiansäästömahdollisuudet huomioon.

paperi    Paperi

Olemme minimoineet paperin käyttöä ja tulostamista hyödyntämällä sähköisiä työkaluja ja kannustamalla niiden käyttöön mm. seuraavilla tavoilla:

Sähköinen laskutus ja laskujen sähköinen vastaanotto on käytössä.

Yrityksen sisäinen tiedottaminen hoidetaan Intranetin välityksellä.

Tarjoukset ja tilaukset lähetetään sähköisesti.

Postittaminen ja paperin tulostaminen on minimoitu, suurin osa yhteydenpidoista sähköpostilla, liitteet skannattuina jos ne eivät entuudestaan ole sähköisessä muodossa.

kierrätys    Kierrätys

Lajittelemme ja kierrätämme mm. seuraavat jätteet:

  • Paperit ja kartongit
  • Muovit
  • Metallit
  • Maalit, öljyt, liuottimet yms.
  • Puu- ja puujalosteet
  • Erikoisjätteet kuten patterit ja akut
  • Elektroniikka

 

Lisäksi

Tavoitteenamme on vaikuttaa mm. seuraaviin ympäristöön liittyviin aiheisiin entistä paremmin:

Tulemme jatkossa panostamaan ympäristönäkökohtiin entistä enemmän henkilökunnan koulutuksessa, tavoitteena jätteiden ja energian minimointi niin toimistoissa, työmailla kuin kuljetuksissa.

Seuraamme aktiivisesti parannusmahdollisuuksia joilla voidaan vähentää toiminnan ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta.